Loading...

Rezervace

Pokud si budete chtít objednat zapůjčení vybavení, můžete tak učinit v níže uvedeném formuláři. U vámi zvolené položky vyplňte počet kusů.

Název velikost Ks Cena/den Záloha
Nafukovací raft – PROFI 9 osob od 550,- 2000,-
Nafukovací raft – HOBIT 6 osob od 500,- 2000,-
Nafukovací raft – COLORADO 6 osob od 450,- 2000,-
Nafukovací kanoe Yukon 2 osoby od 250,- 1000,-
Pádlo univerzální od 10,- 100,-
Plovací vesta S od 20,- 100,-
Plovací vesta M od 20,- 100,-
Plovací vesta L od 20,- 100,-
Plovací vesta XL od 20,- 100,-
Neoprenový oblek - Long John S od 70,- 100,-
Neoprenový oblek - Long John M od 70,- 100,-
Neoprenový oblek - Long John L od 70,- 100,-
Neoprenový oblek - Long John XL od 70,- 100,-
Neoprénové botičky 4 (36) od 20,- 100,-
Neoprénové botičky 5 (37-38) od 20,- 100,-
Neoprénové botičky 6 (39) od 20,- 100,-
Neoprénové botičky 7 (40) od 20,- 100,-
Neoprénové botičky 8 (41-42) od 20,- 100,-
Neoprénové botičky 9 (43) od 20,- 100,-
Neoprénové botičky 10 (44) od 20,- 100,-
Neoprénové botičky 11 (45) od 20,- 100,-
Neoprénové botičky 12 (46-47) od 20,- 100,-
Vodácká bunda S od 50,- 100,-
Vodácká bunda M od 50,- 100,-
Vodácká bunda L od 50,- 100,-
Vodácká bunda XL od 50,- 100,-
Vodácká přilba univerzální od 20,- 100,-
Házecí pytlík univerzální od 20,- 100,-
Pumpa univerzální od 30,- 100,-
Autobox Thule Motion 900 univerzální od 170,-Jméno a příjmení !
Adresa !
Kontaktní telefon !
Kontaktní e-mail !
Doba pronájmu od-do !
PoznámkyPravidla půjčování zboží

  1. Závazná objednávka a rezervace je přijímána osobně nebo písemně na adrese půjčovny, popř. e-mailem. Při rezervaci je sepsána (e-mailem vyplněna) Smlouva o pronájmu věcí a složena záloha 50% z ceny půjčovného. Při objednávce přes internet je vybavení rezervováno do doby složení zálohy na účet č. 1661460359/0800 u České spořitelny, maximálně však 5 pracovních dnů. Půjčovné se platí při převzetí půjčovaného materiálu zákazníkem pokud není dohodnuto jinak. Při zrušení objednávky se záloha nevrací.
  2. Při zapůjčení požadujeme předložení alespoň jednoho dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz), složení zálohy a uhrazení (doplacení) půjčovného.
  3. Dále je každý zákazník povinen podepsat Smlouvu o půjčení (tzv. Půjčovní list), potvrdí převzetí půjčovaného materiálu a termín vrácení.
  4. Den zapůjčení po 17h a den vrácení do 11h se nezapočítávají do půjčovní doby.
  5. Zapůjčený materiál zákazník vrací nepoškozený, přiměřeně vyčištěný a vysušený. V případě poškození či neúměrného znečištění zapůjčeného materiálu se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny použitého vybavení, popř. nákladům na vyčištění.
  6. Fa COMBO skischool and outdoor sports, nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním vypůjčeného materiálu. Dodržujte pravidla bezpečnosti při pohybu na vodních tocích, na horách a v přírodě.
Combosport.cz - nabízíme služby jako jsou, lyžařská škola, vodácká půjčovna nebo Outdoor.